obrazek
Wydział Elektryczny to miejsce łączące nowoczesne technologie z ponad 75-letnim doświadczeniem w kształceniu studentów, prowadzeniu badań naukowych oraz współpracy z przemysłem. Studia u nas to gwarancja jakości kształcenia potwierdzona zaufaniem współpracujących z nami firm branżowych.
To właśnie u naszych partnerów przemysłowych będzie miejsce Twojej praktyki, stażu, a z dużym prawdopodobieństwem także przyszłej pracy. Jeśli zechcesz, pracę podejmiesz jeszcze w trakcie studiów. Przed dyplomem będziesz miał również możliwość uzyskać dodatkowe kwalifikacje potwierdzone specjalnymi certyfikatami kompetencyjnymi wystawianymi przez naszych partnerów przemysłowych, np. certyfikat Akademii Siemens. W czasie studiów poznasz specjalistyczne oprogramowanie. Twoi pracodawcy to docenią!

Nasze kierunki: 
· automatyka i robotyka
· elektrotechnika 
· teleinformatyka

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH