obrazek

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jest najstarszym wydziałem byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie, a jednocześnie jednym z najwyżej ocenianych pod względem naukowym wydziałów rolniczych w kraju.
Kształcimy specjalistów w wielu obszarach ‘zielonej gospodarki’. Studiując u nas możesz zdobyć niezbędne kompetencje w zakresie ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, odnawialnych źródeł energii oraz nowych technologii opartych na zrównoważonym rozwoju. Możesz poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności, które pomogą ci realnie wpływać na środowisko przyrodnicze, racjonalnie gospodarować zasobami oraz mądrze przetwarzać odpady.
Oferujemy ci ciekawe studia z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne doskonalone w naszych terenowych jednostkach badawczych: Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Lipniku, Meteorologicznej Stacji Doświadczalnej w Lipniku oraz Ogrodniczej Stacji Badawczej w Ostoi.

Nasze kierunki:
· agrobioinżynieria
· architektura krajobrazu
· ochrona środowiska
· odnawialne źródła energii
· ogrodnictwo
· rolnictwo
· uprawa winorośli i winiarstwo

 HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH