obrazek


Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki to jeden z najznamienitszych spadkobierców politechnicznych tradycji Szczecina, a zarazem jeden z największych wydziałów Uczelni, od ponad siedemdziesięciu lat kształcący inżynierów mechaników i nie tylko.
Potencjał wydziału to nowoczesne laboratoria badawcze i infrastruktura dydaktyczna oraz wysoko wykwalifikowana kadra naukowa ściśle współpracująca z przemysłem. Prężnie działają u nas studenckie koła naukowe gromadzące twórców innowacyjnych rozwiązań i założycieli przyszłych start-upów. Możesz do nich dołączyć zdobywając praktyczne umiejętności i realizując swoje pasje!
Wydział kształci inżynierów zgodnie z koncepcją rewolucji przemysłowej „Industry 4.0” oraz podążając za zapotrzebowaniem rynku pracy. Absolwenci zasilają kadry inżynierskie i menedżerskie zakładów przemysłowych. Zajmowane przez nich wysokie stanowiska i sukcesy w prywatnej działalności gospodarczej potwierdzają wysoką jakość kształcenia.

Nasze kierunki:
· energetyka
· inżynieria materiałowa
· inżynieria transportu
· mechanika i budowa maszyn
· mechanika i robotyzacja przemysłu
· mechatronika
· technologie materiałowe i spawalnicze
· zarządzanie i inżynieria produkcji

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH