obrazek


Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt kształci od lat specjalistów branży rolno-spożywczej, a od niedawna również pracowników sektora produktów i usług kierowanych do właścicieli zwierząt domowych.
Oferujemy optymalne warunki dla tych, którzy chcą zdobywać wiedzę, rozwijać swój warsztat badawczy oraz zainteresowania naukowe. W laboratoriach wyposażonych w nowoczesną aparaturę możesz prowadzić doświadczenia i realizować własne projekty m.in. w ramach studenckich kół naukowych.
Dumą wydziału jest nowa zwierzętarnia, w której utrzymywane są zwierzęta inwentarskie, laboratoryjne oraz rodziny pszczele. Pracę z psami w ramach unikalnego w skali kraju kierunku kynologia prowadzimy na specjalnie do tego celu przygotowanym wybiegu.

Nasze kierunki:
· biotechnologia
· kynologia
· zootechnika

 HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH