obrazek
Wydział Ekonomiczny ZUT szczególny nacisk kładzie na praktyczny aspekt studiów przygotowując studentów do skutecznego konkurowania na wymagającym rynku pracy. Uczymy sprawnie podejmować decyzje ekonomiczne i rozwiązywać problemy gospodarcze. Wyposażymy Cię w szeroką wiedzę z zakresu ekonomii i funkcjonowania organizacji przy użyciu nowoczesnych technologii. Nasza kadra akademicka to praktycy, dzięki którym studia  będą  ciekawe i inspirujące.
Kierunki i specjalności korespondują z aktualnymi wymogami rynku. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w komórkach ekonomicznych przedsiębiorstw, w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych i doradczych, przedsiębiorstwach obrotu nieruchomościami, szacowania nieruchomości, w biurach rachunkowo-podatkowych, instytucjach związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, a także w organizacjach non-profit. Studia u nas kompleksowo przygotują Cię także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nasze kierunki:
· ekonomia
· gospodarka turystyczna
· zarządzanie w praktyce

HARMONOGRAM DNI OTWARTYCH