Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dział Promocji
ZUT w Szczecinie
tel.: 91 449 43 95
e-mail: dzial_promocji@zut.edu.pl

siedziba:
ul. Jagiellońska 20-21
70-363 Szczecin
adres korespondencyjny:
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin